Naujų vartotojų prisijungimo prie bendrovės vandentiekio ir nuotekų  tinklų  tvarka

 

Kai planuojama prijungti statinius prie bendrovės  vandentiekio ar nuotekų tinklų  reikia  kreiptis  į bendrovę raštu užpildant nustatytos formos prašymą (pridedama) dėl jų prijungimo  sąlygų išdavimo.

                     Bendrovė prisijungimo sąlygose   nustato kurioje vietoje prie jos tinklų galima jungtis ir kitus reikalavimus. Šios sąlygos nesuteikia teisės vykdyti statybos , žemės kasimo darbų. Jiems reikalingi atskiri leidimai.

 Prisijungti prie bendrovės tinklų be paslaugų teikimo sutarties - draudžiama

  

Paslaugų teikimo sutarties sudarymui reikia pateikti :

 1.Projektą (pajungimo schemą) suderintą su UAB „Molėtų vanduo“.

 2.Spaudiminių tinklų hidraulinio bandymo aktą.

 3.Dengtų darbų aktas  pasirašytas įgalioto  bendrovės atstovo .

 4. Vandentiekio ir nuotekų  įvadų išvadų įrengimo kontrolines geodezines nuotraukas, arba jų  įrengimo schemą nurodant atstumus iki greta  esančių  statinių.

 5. Vandens  kokybės  bandinio  paimto  pastate   tyrimo kopiją.

                       Leidimo statybai ar prisijungimo sąlygų turėjimas   vartotojui nesuteikia teisės be atskiro  bendrovės leidimo , paslaugų teikimo sutarties, prisijungti prie veikiančių tinklų ir yra laikomas savaiminiu prisijungimu, už kuri taikomos administracinės nuobaudos ir  išieškoma padaryta žala bendrovei .  Už ,vartotojo pageidavimu,  bendrovės atliekamus prijungimo darbus,    apmokama  bendrovėje  galiojančiais  įkainiais.

 

Papildoma informacija