UAB „Molėtų vanduo“

Įm.k. 167524751

  

Vidutinio vandens kiekio paskaičiavimas

2021 m.

 

Ūkio subjekto aptarnaujamos teritorijos vartotojams realizuoto geriamojo vandens kiekis, m3 per metus -233300 m3,

Ūkio subjekto aptarnaujamos teritorijos vartotojų (namų ūkių) skaičius, vnt. – 5334.

Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas  remiantis LR Vyriausybės 2015 09 10 patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu, bei LR Vyriausybės 2015 09 10  nutarimu Nr.990 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 54 punkto nuostatomis.

*Hvid = Q : V : 12, čia

 

*Hvid – Vidutinis vartotojo suvartoto geriamojo vandens kiekis, m3 per mėn.

Q – Ūkio subjekto aptarnaujamos teritorijos vartotojams realizuoto geriamojo vandens kiekis, m3 per metus;

V – Ūkio subjekto aptarnaujamos teritorijos vartotojų (namų ūkių) skaičius, vnt.

*Hvid = 233300 : 5334: 12 = 3.64 m3 per mėn.

Remiantis II skyriaus 4 punktu taikomas koeficientas 2.

Vidutinis vartotojo suvartoto geriamojo vandens kiekis yra 3,64  m³/namų ūkiui/mėn.

 

 

Paskaičiavo                                   Plėtros ir pardavimų inžinierius Juozas Kerpė

2022 01 31

Papildoma informacija