Dėl planinių elektros atjungimų galimi vandens tiekimo sutrikimai : 

 

Nuo Iki Objekto Nr.
Adresas 

2020-12-02 08:00

2020-12-02 17:00

46000166 Grabuostos g. 6, Žalvarių k., Giedraičių sen. 

 

     

 

     


Oro temperatūrai nukritus žemiau -5°C, planiniai elektros tinklo remonto darbai esant galimybei laikinai sustabdomi, jei juos atliekant būtina nutraukti elektros energijos tiekimą ilgiau kaip 5 valandoms.Temperatūrai nukritus žemiau -10°C darbai nevykdomi. Avarinių situacijų ar įvykių atvejais vandens ir elektros energijos tiekimo atstatymas atliekamas nedelsiant.

 

Iš anksto atsiprašome už galimus nepatogumus.

Papildoma informacija