Dėl planinių elektros atjungimų galimi vandens tiekimo sutrikimai : 

 

Nuo Iki Objekto Nr.
Adresas 

2020-02-14 09:00

2020-02-14 15:00

 46000124 Verbiškių k., Molėtų r. sav.

 2020-02-14 09:00

2020-02-14 15:00 46000126 Klevų g. Čivylių k., Molėtų r. sav.

 2020-02-20

09:00

 2020-02-20

14:00

 46000130   Šakališkių k., Joniškio sen., Molėtų r. sav.


Oro temperatūrai nukritus žemiau -5°C, planiniai elektros tinklo remonto darbai esant galimybei laikinai sustabdomi, jei juos atliekant būtina nutraukti elektros energijos tiekimą ilgiau kaip 5 valandoms.Temperatūrai nukritus žemiau -10°C darbai nevykdomi. Avarinių situacijų ar įvykių atvejais vandens ir elektros energijos tiekimo atstatymas atliekamas nedelsiant.

 

Iš anksto atsiprašome už galimus nepatogumus.

Papildoma informacija