REMONTO DARBAI ŠEŠTOKIŠKIO - KEMETIŠKIŲ VANDENVIETĖJE 

2018 m. gegužės 31 - birželio 15 dienomis vyks Šeštokiškio - Kemetiškių  kaimų vandens gerinimo įrenginių remonto darbai , dėl ko galimas vandens kokybės pablogėjimas.

 

Atsiprašome už galimus nepatogumus  

DĖL PRIEŠGAISRINIŲ HIDRANTŲ PATIKRINIMO MOLĖTŲ MIESTE

 

Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Molėtų priešgaisrinė tarnyba, vadovaujantis "Priešgaisrinių vandens šaltinių ir gaisrinių hidrantų patikrinimo bei eksploatacijos instrukcija" , patvirtinta PAGD 1997-12-29 įsakymu Nr.15 , informuoja , kad 2018 m. gegužės 14,15,16,17 d. nuo 8 val. 30 min. numatomas Molėtų mieste esančių priešgaisrinių hidrantų profilaktinis pavasarinis patikrinimas. Nespėjus, ar kilus kitoms nenumatytoms aplinkybėms atlikti visų hidrantų patikrinimų, numatoma papildoma data 2018 m. gegužės 25 d. 9 val.

Vykdant priešgaisrinių hidrantų bandymus galimas vandens kokybės pablogėjimas. 

Atsiprašome už patirtus nepatogumus

Dėl planinių elektros atjungimų galimi vandens tiekimo sutrikimai : 

 

Nuo Iki Objekto Nr.
Adresas 

 

     

 2018-06-20

09:00

 2018-06-20

15:00

 46000132  Mokyklos g., Miežonių k., Inturkės sen., Molėtų raj.sav.


Oro temperatūrai nukritus žemiau -5°C, planiniai elektros tinklo remonto darbai esant galimybei laikinai sustabdomi, jei juos atliekant būtina nutraukti elektros energijos tiekimą ilgiau kaip 5 valandoms.Temperatūrai nukritus žemiau -10°C darbai nevykdomi. Avarinių situacijų ar įvykių atvejais elektros energijos tiekimo atstatymas atliekamas nedelsiant.

 

Iš anksto atsiprašome už galimus nepatogumus.

Papildoma informacija