UAB “Molėtų vanduo“

Darbuotojų vid. mėn. darbo užmokestis (bruto)

Metai

Suma

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Litais

1425

1748

 1767      

Eurais

       545 657   735
             

Papildoma informacija