SKELBIMAS


DĖL KANDIDATŲ Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MOLĖTŲ VANDUO“
NEPRIKLAUSOMUS VALDYBOS NARIUS ATRANKOS


 

Uždaroji akcinė bendrovė „Molėtų vanduo“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 167524751, adresas: Vilniaus g. 2a, LT-33141 Molėtai:


1. Skelbia kandidatų atranką į nepriklausomus Bendrovės valdybos narius:
1.1. vieno kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją finansų srityje, vietą;
1.2.
vieno kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio
planavimo ir valdymo srityje, vietą.
1.3.vieno kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją vandentvarkos
srityje, vietą.


Papildoma informacija