Nutekamojo vandens kokybė

Molėtų mieste visos nuotekų tinklais surenkamos nuotekos yra mechaniškai ir biologiškai išvalomos 1995 metais naujai rekonstruotoje ir išplėstoje nuotekų valykloje. Valykla atitinka visus šiandien keliamus reikalavimus nuotekų valymui, joje įdiegtas azoto ir fosforo šalinimas. Valyklos pajėgumas 2 tūkst. m3 per parą. Bendrovė eksploatuoja Toliejų, Bekupės, Bijutiškio, Arnionių, Inturkės, Giedraičių, Alantos ir Naujasodžio nuotekų valymo įrenginius. Toliejų, Bekupės, Bijutiškio, Arnionių , Giedraičių , Naujasodžio nuotekų valymo įrenginiai rekonstruoti ir atitinka išleidžiamoms į aplinką nuotekoms keliamus reikalavimus, o Inturkės ir  Alantos nuotekų valymo įrenginiai fiziškai ir morališkai susidėvėję, nuotekos ne visada išvalomos iki reikiamų normų. 2019 m.  numatoma baigti šių valymo įrenginių rekonstrukcija. Viso per metus išvaloma iki reikalaujamų normų ir išleidžiama į aplinką 250-300 tūkstančių kubinių metrų išvalyto vandens. Per metus susidaro apie 200 tonų 85% drėgnumo nuotekų dumblo, kurio utilizavimas yra problematiškas kaip ir visoje Lietuvoje.

 

Molėtų miesto nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

 

 

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Išvalymo efektyvumas

%

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

17

502

4,88

99

B. azotas

15

104,83

9,82

91

B. fosforas

2

13,73

0,186

99

 

 

 

 

 

Papildoma informacija