Informuojame, kad šiuo metu vykdomas projektas „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste“, kurio metu Molėtų mieste planuojama prijungti 143 būstus prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros. Vidutinė skiriamų lėšų suma vienam būstui prijungti prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos ne daugiau kaip 1000 Eur.

Kviečiame Molėtų miesto gyventojus, norinčius prisijungi prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros, teikti prašymus (prašymo forma) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonei UAB „Molėtų vanduo“, Vilniaus g. 2A Molėtai (telefonas pasiteiravimui 8 383 52864).

Pageidaujančių prisijungti eilės tvarka bus sudaroma vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės privačių namų prijungimo prie Molėtų miesto centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros vykdant projektą „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros molėtų mieste‘ eiliškumo nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. B1-229 (pridedama).

 

Papildoma informacija