Deklaravę vandens skaitiklių rodmenis iki rugsėjo 10 d.  mokės pigiau

 

Molėtų rajono savivaldybės taryba 2020 metų balandžio 30-ąją, siekdama palengvinti dėl COVID-19 finansinių sunkumų patyrusių rajono gyventojų ir verslo subjektų padėtį, valstybės ekstremaliosios situacijos dėl Covid-19 laikui bei 4 mėnesiams šiai situacijai pasibaigus buvo  nustačiusi UAB „Molėtų vanduo“ geriamojo vandens abonentams ir vartotojams 0,08 Eur (be PVM) dydžio kainos subsidiją, skaičiuojant nuo kiekvieno suvartoto kubinio metro geriamojo vandens kainos.

Vyriausybei paskelbus apie ekstremaliosios situacijos dėl Covid-19 pabaigą nuo šių metų gegužės 1 d., rugsėjo 1 d.  baigiasi ir Molėtų savivaldybės nustatytas 4 mėnesių lengvatos terminas. Todėl UAB „Molėtų vanduo“ paslaugų vartotojams, deklaravusiems skaitiklių rodmenis iki rugsėjo 10 d., už vandenį ir nuotekų tvarkymą bus pritaikyta savivaldybės nustatyta subsidija. Deklaruojant rodmenis po rugsėjo 10-osios bus skaičiuojama pilna kaina.

Vartotojams deklaruosiantiems po rugsėjo 10 d. UAB ,,Molėtų vanduo‘‘ skaičiuos vandens ir nuotekų kainą be savivaldybės subsidijos pagal patvirtintas kainas.

Šiuo metu UAB „Molėtų vanduo“ vartotojams (be savivaldybės subsidijos) nustatytos kainos yra:

UAB ,,Molėtų vanduo" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo patvirtintos paslaugų kainos

Pavadinimas

Patvirtinta kaina

be PVM

su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos vartotojams, perkantiems šias paslaugas  bute

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, iš to skaičiaus:

3,52 Eur/m3

4,26  Eur/m3

Geriamo vandens tiekimo

1,28 Eur/m3

1,55 Eur/m3

Nuotekų tvarkymo, iš to skaičiaus

2,24 Eur/m3

2,71 Eur/m3

Nuotekų surinkimo

0,71 Eur/m3

0,86 Eur/m3

Nuotekų valymo

1,24 Eur/m3

1,50 Eur/m3

Nuotekų dumblo tvarkymo

0,29 Eur/m3

0,35 Eur/m3

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos  kaina (Pardavimo kaina butui per mėnesį)

1,61Eur

1,95 Eur

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos,kaina vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, (Pardavimo kaina butui per mėnesį)

0,75 Eur

0,91 Eur

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos vartotojams, perkantiems šias paslaugas individualių gyvenamų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, iš to skaičiaus:

3,28 Eur/m3

3,97 Eur/m3

Geriamo vandens tiekimo

1,20 Eur/m3

1,45 Eur/m3

Nuotekų tvarkymo, iš to skaičiaus

2,08 Eur/m3

2,52 Eur/m3

Nuotekų surinkimo

0,66 Eur/m3

0,80 Eur/m3

Nuotekų valymo

1,15 Eur/m3

1,39 Eur/m3

Nuotekų dumblo tvarkymo

0,27 Eur/m3

0,33 Eur/m3

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos,kaina (Pardavimo kaina apskaitos prietaisui per mėnesį)

1,15 Eur

1,39 Eur

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, (Pardavimo kaina namui per mėnesį)

0,53 Eur

0,64 Eur

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamajį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, iš to skaičiaus:

3,28 Eur/m3

3,97 Eur/m3

Geriamo vandens tiekimo

1,20 Eur/m3

1,45 Eur/m3

Nuotekų tvarkymo, iš to skaičiaus

2,08 Eur/m3

2,52 Eur/m3

Nuotekų surinkimo

0,66 Eur/m3

0,80 Eur/m3

Nuotekų valymo

1,15 Eur/m3

1,39 Eur/m3

Nuotekų dumblo tvarkymo

0,27 Eur/m3

0,33 Eur/m3

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, kaina (Pardavimo kaina namui per mėnesį)

9,30 Eur

11,25 Eur

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, iš to skaičiaus:

3,37 Eur/m3

4,08 Eur/m3

Geriamo vandens tiekimo

1,29 Eur/m3

1,56 Eur/m3

Nuotekų tvarkymo, iš to skaičiaus

2,08 Eur/m3

2,52 Eur/m3

Nuotekų surinkimo

0,66 Eur/m3

0,80 Eur/m3

Nuotekų valymo

1,15 Eur/m3

1,39 Eur/m3

Nuotekų dumblo tvarkymo

0,27 Eur/m3

0,33 Eur/m3

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams (įmonėms) apskaitos prietaisui per mėnesį, kuri diferencijuota pagal apskaitos prietaiso skersmenį, iš to skaičiaus:

3,49 Eur

4,22 Eur

Ø 15

2,72 Eur

3,29 Eur

Ø 20

2,86 Eur

3,46 Eur

Ø 25

4,43 Eur

5,36 Eur

Ø 32

5,30 Eur

6,41 Eur

Ø 40

9,88 Eur

11,95 Eur

 

 

 

Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina (transportavimo paslauga, be nuotekų tvarkymo kainos ) – 5,49 Eur/m3 (su PVM – 6,64 Eur/m3); 

Prašome iki 2022-09-10 deklaruoti skaitiklių rodmenis, kad jums būtų pritaikyta kainos subsidija.

Daugiau informacijos tel.:8 383 51011  , www.moletuvanduo.lt
 

UAB „Molėtų vanduo“ administracija

 

Papildoma informacija