AKCIJA 

 

UAB „Molėtų vanduo“ skelbia akciją gyventojams ir įmonėms – tie, kurie neteisėtai prisijungė prie centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tinklų ir apie tai iki gegužės 1d.  praneš įmonei, bus atleisti nuo atsakomybės ir išvengs baudų.

Įmonė nutarė iki balandžio pabaigos suteikti galimybę neteisėtai prisijungusiems legalizuotis išvengiant baudų. Jiems nebus taikomos jokios sankcijos – tam ir yra ši akcija, kad žmonės būtų sąmoningi. Pasibaigus akcijai UAB„Molėtų vanduo“ specialistai suaktyvins patikras nustatant, kur ir kas yra galbūt prisijungę neteisėtai. dažnai nelegaliai jungiamasi prie nuotekų tinklų arba  lietaus nuotekas nuveda į buitinių nuotekų tinklus o įmonė negaudama lėšų vis tiek turi sutvarkyti ir apdoroti didesnius nuotekų kiekius. Įmonė dėl to patiria nuostolių, ženkliai daugiau suvartojama elektros siurblinėse, be to lietaus vanduo kenkia valymo įrenginiams, išplauna gerąsias bakterijas. Pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus, paviršinės lietaus ir buitinės nuotekos turi būti surenkamos, transportuojamos ir tvarkomos atskirai. Todėl, siekdami nustatyti bet kokius neteisėtus prisijungimo atvejus arba defektus nuotekų tinkluose, UAB „Molėtų vanduo“ specialistai  įtarimus keliančiuose privačių namų kvartaluose vamzdynus tikrins dūmus generuojančiu įrenginiu. Pasirinktos gatvės atkarpoje dūmai pučiami į nuotekų tinklą, šie sklaidosi vamzdyne ir kyla pro šulinius, nuotekų groteles, lietvamzdžius, netinkamai prijungtus vidaus tinklus. Taip pat gyventojai, kurie Molėtų rajone gyvena tik vasaros metu, kuriems prieš žiemą buvo nuimti vandens apskaitos prietaisai prašome kreiptis į UAB ,,Molėtų vanduo ‘’specialistus dėl apskaitos prietaiso pastatymo. Neatnaujinti vandens vartojimo be apskaitos prietaiso.

UAB ,,Molėtų vanduo’’ tikslas yra ne bausti, o išsiaiškinti tikrąjį klientų skaičių, padėti jiems tapti teisėtais klientais. Pasinaudokite skelbiama akcija , atvykite į klientų aptarnavimo skyrių ir praneškite apie neteisėtą prisijungimą.

                                                                            UAB ,,Molėtų vanduo’’ administracija

Papildoma informacija