Parduodame naudotą , bet gerai prižiūrėtą orgtechniką : 

Spausdintuvai 

1. EPSON L220

2. Canon i-sensys LBP2900

3. Canon i-sensys LBP251dw

4. Canon i-sensys LBP3010

5. HP LaserJet P1102

 

Kainos sutartinės

Dėl detalesnės informacijos galima kreiptis tel.: +370 655 56766 , Valdemaras

AKCIJA 

 

UAB „Molėtų vanduo“ skelbia akciją gyventojams ir įmonėms – tie, kurie neteisėtai prisijungė prie centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tinklų ir apie tai iki gegužės 1d.  praneš įmonei, bus atleisti nuo atsakomybės ir išvengs baudų.

Įmonė nutarė iki balandžio pabaigos suteikti galimybę neteisėtai prisijungusiems legalizuotis išvengiant baudų. Jiems nebus taikomos jokios sankcijos – tam ir yra ši akcija, kad žmonės būtų sąmoningi. Pasibaigus akcijai UAB„Molėtų vanduo“ specialistai suaktyvins patikras nustatant, kur ir kas yra galbūt prisijungę neteisėtai. dažnai nelegaliai jungiamasi prie nuotekų tinklų arba  lietaus nuotekas nuveda į buitinių nuotekų tinklus o įmonė negaudama lėšų vis tiek turi sutvarkyti ir apdoroti didesnius nuotekų kiekius. Įmonė dėl to patiria nuostolių, ženkliai daugiau suvartojama elektros siurblinėse, be to lietaus vanduo kenkia valymo įrenginiams, išplauna gerąsias bakterijas. Pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus, paviršinės lietaus ir buitinės nuotekos turi būti surenkamos, transportuojamos ir tvarkomos atskirai. Todėl, siekdami nustatyti bet kokius neteisėtus prisijungimo atvejus arba defektus nuotekų tinkluose, UAB „Molėtų vanduo“ specialistai  įtarimus keliančiuose privačių namų kvartaluose vamzdynus tikrins dūmus generuojančiu įrenginiu. Pasirinktos gatvės atkarpoje dūmai pučiami į nuotekų tinklą, šie sklaidosi vamzdyne ir kyla pro šulinius, nuotekų groteles, lietvamzdžius, netinkamai prijungtus vidaus tinklus. Taip pat gyventojai, kurie Molėtų rajone gyvena tik vasaros metu, kuriems prieš žiemą buvo nuimti vandens apskaitos prietaisai prašome kreiptis į UAB ,,Molėtų vanduo ‘’specialistus dėl apskaitos prietaiso pastatymo. Neatnaujinti vandens vartojimo be apskaitos prietaiso.

UAB ,,Molėtų vanduo’’ tikslas yra ne bausti, o išsiaiškinti tikrąjį klientų skaičių, padėti jiems tapti teisėtais klientais. Pasinaudokite skelbiama akcija , atvykite į klientų aptarnavimo skyrių ir praneškite apie neteisėtą prisijungimą.

                                                                            UAB ,,Molėtų vanduo’’ administracija

UAB „Molėtų vanduo“

Įm.k. 167524751

 

 

Vidutinio vandens kiekio paskaičiavimas

2018 m.

 

Gyventojams parduoto vandens kiekis -233062 m³,

Gyventojų, gaunančių centralizuoto vandens tiekimo paslaugas , skaičius – 11813.

Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas  remiantis LR Vyriausybės 2015 09 10 patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu, bei LR Vyriausybės 2015 09 10  nutarimu Nr.990 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 54 punkto nuostatomis.

K=(P:V):12, kur

K- vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis m³/gyventojui/ mėn.

P- geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojančios įmonės veiklos  teritorijoje patiekto geriamojo vandens kiekis gyventojams per kalendorinius metus m³.

V- iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojančios įmonės veiklos  teritorijoje centralizuoto geriamojo vandens tiekimo paslaugas gaunančių gyventojų skaičius vnt.

K = ( 233062 : 11813) : 12 = 1,64 m³.

Remiantis II skyriaus 4 punktu taikomas koeficientas 2.

Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis yra 1,64  m³/gyv./mėn.

 

 

 

Paskaičiavo                                   technikos direktorė G.Žemaitienė.

2019 01 15

Informuojame, kad šiuo metu vykdomas projektas „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste“, kurio metu Molėtų mieste planuojama prijungti 143 būstus prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros. Vidutinė skiriamų lėšų suma vienam būstui prijungti prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos ne daugiau kaip 1000 Eur.

Kviečiame Molėtų miesto gyventojus, norinčius prisijungi prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros, teikti prašymus (prašymo forma) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonei UAB „Molėtų vanduo“, Vilniaus g. 2A Molėtai (telefonas pasiteiravimui 8 383 52864).

Pageidaujančių prisijungti eilės tvarka bus sudaroma vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės privačių namų prijungimo prie Molėtų miesto centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros vykdant projektą „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros molėtų mieste‘ eiliškumo nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. B1-229 (pridedama).

 

Papildoma informacija