Deklaravę vandens skaitiklių rodmenis iki rugsėjo 10 d.  mokės pigiau

 

Molėtų rajono savivaldybės taryba 2020 metų balandžio 30-ąją, siekdama palengvinti dėl COVID-19 finansinių sunkumų patyrusių rajono gyventojų ir verslo subjektų padėtį, valstybės ekstremaliosios situacijos dėl Covid-19 laikui bei 4 mėnesiams šiai situacijai pasibaigus buvo  nustačiusi UAB „Molėtų vanduo“ geriamojo vandens abonentams ir vartotojams 0,08 Eur (be PVM) dydžio kainos subsidiją, skaičiuojant nuo kiekvieno suvartoto kubinio metro geriamojo vandens kainos.

Vyriausybei paskelbus apie ekstremaliosios situacijos dėl Covid-19 pabaigą nuo šių metų gegužės 1 d., rugsėjo 1 d.  baigiasi ir Molėtų savivaldybės nustatytas 4 mėnesių lengvatos terminas. Todėl UAB „Molėtų vanduo“ paslaugų vartotojams, deklaravusiems skaitiklių rodmenis iki rugsėjo 10 d., už vandenį ir nuotekų tvarkymą bus pritaikyta savivaldybės nustatyta subsidija. Deklaruojant rodmenis po rugsėjo 10-osios bus skaičiuojama pilna kaina.

Vartotojams deklaruosiantiems po rugsėjo 10 d. UAB ,,Molėtų vanduo‘‘ skaičiuos vandens ir nuotekų kainą be savivaldybės subsidijos pagal patvirtintas kainas.

Šiuo metu UAB „Molėtų vanduo“ vartotojams (be savivaldybės subsidijos) nustatytos kainos yra:

UAB ,,Molėtų vanduo" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo patvirtintos paslaugų kainos

Pavadinimas

Patvirtinta kaina

be PVM

su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos vartotojams, perkantiems šias paslaugas  bute

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, iš to skaičiaus:

3,52 Eur/m3

4,26  Eur/m3

Geriamo vandens tiekimo

1,28 Eur/m3

1,55 Eur/m3

Nuotekų tvarkymo, iš to skaičiaus

2,24 Eur/m3

2,71 Eur/m3

Nuotekų surinkimo

0,71 Eur/m3

0,86 Eur/m3

Nuotekų valymo

1,24 Eur/m3

1,50 Eur/m3

Nuotekų dumblo tvarkymo

0,29 Eur/m3

0,35 Eur/m3

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos  kaina (Pardavimo kaina butui per mėnesį)

1,61Eur

1,95 Eur

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos,kaina vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, (Pardavimo kaina butui per mėnesį)

0,75 Eur

0,91 Eur

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos vartotojams, perkantiems šias paslaugas individualių gyvenamų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, iš to skaičiaus:

3,28 Eur/m3

3,97 Eur/m3

Geriamo vandens tiekimo

1,20 Eur/m3

1,45 Eur/m3

Nuotekų tvarkymo, iš to skaičiaus

2,08 Eur/m3

2,52 Eur/m3

Nuotekų surinkimo

0,66 Eur/m3

0,80 Eur/m3

Nuotekų valymo

1,15 Eur/m3

1,39 Eur/m3

Nuotekų dumblo tvarkymo

0,27 Eur/m3

0,33 Eur/m3

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos,kaina (Pardavimo kaina apskaitos prietaisui per mėnesį)

1,15 Eur

1,39 Eur

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, (Pardavimo kaina namui per mėnesį)

0,53 Eur

0,64 Eur

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamajį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, iš to skaičiaus:

3,28 Eur/m3

3,97 Eur/m3

Geriamo vandens tiekimo

1,20 Eur/m3

1,45 Eur/m3

Nuotekų tvarkymo, iš to skaičiaus

2,08 Eur/m3

2,52 Eur/m3

Nuotekų surinkimo

0,66 Eur/m3

0,80 Eur/m3

Nuotekų valymo

1,15 Eur/m3

1,39 Eur/m3

Nuotekų dumblo tvarkymo

0,27 Eur/m3

0,33 Eur/m3

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, kaina (Pardavimo kaina namui per mėnesį)

9,30 Eur

11,25 Eur

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, iš to skaičiaus:

3,37 Eur/m3

4,08 Eur/m3

Geriamo vandens tiekimo

1,29 Eur/m3

1,56 Eur/m3

Nuotekų tvarkymo, iš to skaičiaus

2,08 Eur/m3

2,52 Eur/m3

Nuotekų surinkimo

0,66 Eur/m3

0,80 Eur/m3

Nuotekų valymo

1,15 Eur/m3

1,39 Eur/m3

Nuotekų dumblo tvarkymo

0,27 Eur/m3

0,33 Eur/m3

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams (įmonėms) apskaitos prietaisui per mėnesį, kuri diferencijuota pagal apskaitos prietaiso skersmenį, iš to skaičiaus:

3,49 Eur

4,22 Eur

Ø 15

2,72 Eur

3,29 Eur

Ø 20

2,86 Eur

3,46 Eur

Ø 25

4,43 Eur

5,36 Eur

Ø 32

5,30 Eur

6,41 Eur

Ø 40

9,88 Eur

11,95 Eur

 

 

 

Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina (transportavimo paslauga, be nuotekų tvarkymo kainos ) – 5,49 Eur/m3 (su PVM – 6,64 Eur/m3); 

Prašome iki 2022-09-10 deklaruoti skaitiklių rodmenis, kad jums būtų pritaikyta kainos subsidija.

Daugiau informacijos tel.:8 383 51011  , www.moletuvanduo.lt
 

UAB „Molėtų vanduo“ administracija

 

UAB „Molėtų vanduo“

Įm.k. 167524751

 

 

Vidutinio vandens kiekio paskaičiavimas

2021 m.

 

Gyventojams parduoto vandens kiekis -233300 m³,

Gyventojų, gaunančių centralizuoto vandens tiekimo paslaugas , skaičius – 11995.

Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas  remiantis LR Vyriausybės 2015 09 10 patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu, bei LR Vyriausybės 2015 09 10  nutarimu Nr.990 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 54 punkto nuostatomis.

K=(P:V):12, kur

K- vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis m³/gyventojui/ mėn.

P- geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojančios įmonės veiklos  teritorijoje patiekto geriamojo vandens kiekis gyventojams per kalendorinius metus m³.

V- iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojančios įmonės veiklos  teritorijoje centralizuoto geriamojo vandens tiekimo paslaugas gaunančių gyventojų skaičius vnt.

K = ( 233300 : 11995) : 12 = 1,62 m³.

Remiantis II skyriaus 4 punktu taikomas koeficientas 2.

Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis yra 1,62  m³/gyv./mėn.

 

 

Paskaičiavo                                   Plėtros ir pardavimų inžinierius Juozas Kerpė

2022 01 31

 

UAB „Molėtų vanduo“

Įm.k. 167524751

 

 

Vidutinio vandens kiekio paskaičiavimas

2020 m.

 

Gyventojams parduoto vandens kiekis -226000 m³,

Gyventojų, gaunančių centralizuoto vandens tiekimo paslaugas , skaičius – 11723.

Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas  remiantis LR Vyriausybės 2015 09 10 patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu, bei LR Vyriausybės 2015 09 10  nutarimu Nr.990 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 54 punkto nuostatomis.

K=(P:V):12, kur

K- vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis m³/gyventojui/ mėn.

P- geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojančios įmonės veiklos  teritorijoje patiekto geriamojo vandens kiekis gyventojams per kalendorinius metus m³.

V- iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojančios įmonės veiklos  teritorijoje centralizuoto geriamojo vandens tiekimo paslaugas gaunančių gyventojų skaičius vnt.

K = ( 226000 : 11723) : 12 = 1,61 m³.

Remiantis II skyriaus 4 punktu taikomas koeficientas 2.

Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis yra 1,61  m³/gyv./mėn.

 

 

Paskaičiavo                                   Plėtros ir pardavimų apskaitos vadovas Juozas Kerpė

2021 01 29

Gerbiami klientai,

 

Informuojame, kad UAB ,,Molėtų vanduo‘‘ mokesčio už paslaugas nepriima

 

Mokestį galima sumokėti:

 AB Lietuvos paštas

UAB ‘‘Perlas Finance‘‘(Perlo terminaluose)

UAB ‘‘Sollo‘‘ (Maxima parduotuvių kasose)

UAB ‘‘Viena sąskaita‘‘

UAB Elektroninių mokėjimų agentūra

Bankuose ir internetinės bankininkystės pagalba

 

 

UAB ,,Molėtų vanduo‘‘ administracija

Dėl koronaviruso grėsmės keičiasi vartotojų ir abonentų aptarnavimas

UAB „Molėtų vanduo“ informuoja, kad norėdami užkirsti koronaviruso plitimą, nuo š. m. kovo 16 d. laikinai stabdome vartotojų ir abonentų aptarnavimą bei įmokų surinkimą bendrovės Abonentiniame skyriuje ir buhalterijoje.

Atkreipiame dėmesį, kad, dėl šalyje paskelbto karantino, dalinai pakeista atsiskaitymo už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas tvarka: vartotojai privalo pranešti geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui apskaitos prietaisų rodmenis sutartyse nustatytu terminu, jei sutartyje šis terminas nenustatytas – kiekvieno ataskaitinio mėnesio paskutinę darbo dieną, taip pat geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo pateiktą mokėjimo dokumentą ar mokėjimo dokumentą, kurį vartotojas užpildo pagal jo paties nuskaitytus apskaitos prietaisų rodmenis, vartotojas turi apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip. Vartotojams, neturintiems galimybės sumokėti elektroninėmis priemonėmis ir vėluojant atsiskaityti, delspinigiai karantino laikotarpiu ir 30 d. po karantino nebus skaičiuojami. Taip pat karantino laikotarpiu ir 30 d. po karantino nebus taikoma skolos išieškojimas teismo keliu.

     Primename, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos yra grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis, susijusiomis su viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla, todėl Jūsų savalaikis atsiskaitymas už paslaugas yra svarbus užtikrinant šių Jums gyvybiškai svarbių paslaugų nepertraukiamą tiekimą.

Atsiskaitymus galima atlikti naudojantis elektronine bankininkyste, Perlo terminaluose, Perlas Go programėle, Lietuvos pašto skyriuose.

Siekiant išvengti artimo kontakto su klientais uždarose patalpose nevyks šalto vandens skaitiklių patikros ir keitimo darbai, išskyrus avarinius atvejus.

Šiuo laikotarpiu, kol bus ribojamas klientų aptarnavimas, bendrovė visais klausimais klientus konsultuos ir aptarnaus nuotoliniu būdu: telefonu  8 383 52148,

elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

Visi kiti darbai vyks įprastu režimu, kad gyventojams būtų užtikrinamas nepertraukiamas vandens tiekimas ir tinkamas nuotekų tvarkymas.

 

 UAB „Molėtų vanduo“ administracija

UAB „Molėtų vanduo“

Įm.k. 167524751

 

 

Vidutinio vandens kiekio paskaičiavimas

2019 m.

 

Gyventojams parduoto vandens kiekis -229764 m³,

Gyventojų, gaunančių centralizuoto vandens tiekimo paslaugas , skaičius – 11931.

Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas  remiantis LR Vyriausybės 2015 09 10 patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu, bei LR Vyriausybės 2015 09 10  nutarimu Nr.990 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 54 punkto nuostatomis.

K=(P:V):12, kur

K- vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis m³/gyventojui/ mėn.

P- geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojančios įmonės veiklos  teritorijoje patiekto geriamojo vandens kiekis gyventojams per kalendorinius metus m³.

V- iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojančios įmonės veiklos  teritorijoje centralizuoto geriamojo vandens tiekimo paslaugas gaunančių gyventojų skaičius vnt.

K = ( 229764 : 11931) : 12 = 1,61 m³.

Remiantis II skyriaus 4 punktu taikomas koeficientas 2.

Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis yra 1,61  m³/gyv./mėn.

 

 

 

Paskaičiavo                                   technikos direktorė G.Žemaitienė.

2020 01 27

Dėmesio ! 

Perlas Go – mobilioji programėlė skirta patogiam ir nemokamam periodinių ir
pavienių sąskaitų apmokėjimui. Su Perlas Go galėsite vienoje vietoje apmokėti
sąskaitas už vandenį, dujas, elektrą, šildymą, kabelinę televiziją, darželius, taip
pat apmokėti rinkliavas VMI, Sodrai ir t.t. O svarbiausia, kad visa tai galėsite
padaryti nemokamai, nes atsiskaitymams netaikomas paslaugos mokestis!


Detalus programėlės aprašymas prisegtame dokumente

Priedai :
Download this file (Apie Perlas Go.pdf)PerlasGo

UAB „Molėtų vanduo“

Įm.k. 167524751

 

 

Vidutinio vandens kiekio paskaičiavimas

2018 m.

 

Gyventojams parduoto vandens kiekis -233062 m³,

Gyventojų, gaunančių centralizuoto vandens tiekimo paslaugas , skaičius – 11813.

Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas  remiantis LR Vyriausybės 2015 09 10 patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu, bei LR Vyriausybės 2015 09 10  nutarimu Nr.990 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 54 punkto nuostatomis.

K=(P:V):12, kur

K- vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis m³/gyventojui/ mėn.

P- geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojančios įmonės veiklos  teritorijoje patiekto geriamojo vandens kiekis gyventojams per kalendorinius metus m³.

V- iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojančios įmonės veiklos  teritorijoje centralizuoto geriamojo vandens tiekimo paslaugas gaunančių gyventojų skaičius vnt.

K = ( 233062 : 11813) : 12 = 1,64 m³.

Remiantis II skyriaus 4 punktu taikomas koeficientas 2.

Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis yra 1,64  m³/gyv./mėn.

 

 

 

Paskaičiavo                                   technikos direktorė G.Žemaitienė.

2019 01 15

Daugiau straipsnių...

  1. Pajungimas

Papildoma informacija