UAB „Molėtų vanduo“

Įm.k. 167524751

 

 

Vidutinio vandens kiekio paskaičiavimas

2019 m.

 

Gyventojams parduoto vandens kiekis -229764 m³,

Gyventojų, gaunančių centralizuoto vandens tiekimo paslaugas , skaičius – 11931.

Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas  remiantis LR Vyriausybės 2015 09 10 patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu, bei LR Vyriausybės 2015 09 10  nutarimu Nr.990 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 54 punkto nuostatomis.

K=(P:V):12, kur

K- vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis m³/gyventojui/ mėn.

P- geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojančios įmonės veiklos  teritorijoje patiekto geriamojo vandens kiekis gyventojams per kalendorinius metus m³.

V- iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojančios įmonės veiklos  teritorijoje centralizuoto geriamojo vandens tiekimo paslaugas gaunančių gyventojų skaičius vnt.

K = ( 229764 : 11931) : 12 = 1,61 m³.

Remiantis II skyriaus 4 punktu taikomas koeficientas 2.

Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis yra 1,61  m³/gyv./mėn.

 

 

 

Paskaičiavo                                   technikos direktorė G.Žemaitienė.

2020 01 27

UAB „Molėtų vanduo“

Įm.k. 167524751

 

 

Vidutinio vandens kiekio paskaičiavimas

2018 m.

 

Gyventojams parduoto vandens kiekis -233062 m³,

Gyventojų, gaunančių centralizuoto vandens tiekimo paslaugas , skaičius – 11813.

Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas  remiantis LR Vyriausybės 2015 09 10 patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu, bei LR Vyriausybės 2015 09 10  nutarimu Nr.990 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 54 punkto nuostatomis.

K=(P:V):12, kur

K- vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis m³/gyventojui/ mėn.

P- geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojančios įmonės veiklos  teritorijoje patiekto geriamojo vandens kiekis gyventojams per kalendorinius metus m³.

V- iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojančios įmonės veiklos  teritorijoje centralizuoto geriamojo vandens tiekimo paslaugas gaunančių gyventojų skaičius vnt.

K = ( 233062 : 11813) : 12 = 1,64 m³.

Remiantis II skyriaus 4 punktu taikomas koeficientas 2.

Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis yra 1,64  m³/gyv./mėn.

 

 

 

Paskaičiavo                                   technikos direktorė G.Žemaitienė.

2019 01 15

Informuojame, kad šiuo metu vykdomas projektas „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste“, kurio metu Molėtų mieste planuojama prijungti 143 būstus prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros. Vidutinė skiriamų lėšų suma vienam būstui prijungti prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos ne daugiau kaip 1000 Eur.

Kviečiame Molėtų miesto gyventojus, norinčius prisijungi prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros, teikti prašymus (prašymo forma) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonei UAB „Molėtų vanduo“, Vilniaus g. 2A Molėtai (telefonas pasiteiravimui 8 383 52864).

Pageidaujančių prisijungti eilės tvarka bus sudaroma vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės privačių namų prijungimo prie Molėtų miesto centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros vykdant projektą „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros molėtų mieste‘ eiliškumo nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. B1-229 (pridedama).

 

Papildoma informacija