PATVIRTINTA

UAB "Molėtų vanduo"

2022 m. gegužės 10 d.

Direktoriaus įsakymu Nr. V-14     

 

                                            UAB  „Molėtų vanduo“ kitų  veiklos paslaugų

                                                                sutartiniai įkainiai

                                                                                                                            

 

Papildoma informacija