Bendrovė be tiesioginės veiklos, kitos veiklos įkainiais,  teikia ir papildomas paslaugas :

        Specialiojo transporto ir įrengimų nuoma;

        Šalto vandens apskaitos prietaisų įrengimas, remontas ir patikra;

        Geriamojo vandens, paviršinio vandens, nuotekų ir dumblo cheminė ir bakteriologinė analizė;

Abonentams ir vartotojams vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų įrengimo ir remonto paslaugos.

Papildoma informacija