UAB „Molėtų vanduo“ Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatytos vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos 2022 m. spalio 17 d.  Nr.O3E-1408 nutarimu ,,Dėl UAB ,,Molėtų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ ir UAB ,,Molėtų vanduo“ Direktoriaus 2022-10-25 Nr.V-27 įsakymu ,,Dėl UAB ,,Molėtų vanduo“ vidutinės atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos abonementams diferencijavimo principu ir diferencijuotų atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų abonentams bazinių kainų nustatymo“.

  

Naujos kainos įsigalioja nuo 2022 m. gruodžio 1 d. 

  

Daugiau informacijos tel. 8-383-51011, www.moletuvanduo.lt

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

3,85

4,66

Geriamojo vandens tiekimo

1,64

1,99

Nuotekų tvarkymo iš šio skaičiaus:

2,21

2,67

Nuotekų surinkimo

0,83

1,00

Nuotekų valymo

1,14

1,38

 Nuotekų dumblo valymo

0,24

0,29

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, kaina (Pardavimo kaina butui per mėnesį)

1,04

1,26

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, kaina vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti apskaitos prietaiso, (Pardavimo kaina butui per mėnesį)

0,23

0,28

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose

3,78

4,57

Geriamojo vandens tiekimo

1,61

1,95

Nuotekų tvarkymo iš šio skaičiaus:

2,17

2,62

Nuotekų surinkimo

0,82

0,99

Nuotekų valymo

1,12

1,35

 Nuotekų dumblo valymo

0,23

0,28

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, kaina individualiame name (Pardavimo kaina namui per mėnesį)

0,83

1,00

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, kaina vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti apskaitos prietaiso, (Pardavimo kaina butui per mėnesį)

0,19

0,23

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade

3,76

4,55

Geriamojo vandens tiekimo

1,60

1,94

Nuotekų tvarkymo iš šio skaičiaus:

2,16

2,61

Nuotekų surinkimo

0,82

0,99

Nuotekų valymo

1,11

1,34

 Nuotekų dumblo valymo

0,23

0,28

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, kaina (Pardavimo kaina namui per mėnesį)

3,33

4,03

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams

3,89

4,70

Geriamojo vandens tiekimo

1,73

2,09

Nuotekų tvarkymo iš šio skaičiaus:

2,16

2,61

Nuotekų surinkimo

0,82

0,99

Nuotekų valymo

1,11

1,34

 Nuotekų dumblo valymo

0,23

0,28

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, kaina įmonėms apskaitos prietaisui per mėnesį, kuri diferencijuota pagal apskaitos prietaiso skersmenį iš to skaičiaus:

2,12

2,57

diametras 15 mm

0,85

1,03

diametras 20 mm

1,11

1,34

diametras 25 mm

4,58

5,54

diametras 32 mm

4,89

5,92

diametras 40 mm

8,39

10,15

diametras 15 mm daugiasraučiai

2,48

3,00

diametras 20 mm daugiasraučiai

2,63

3,18

diametras 80-20/L300

104,19

126,07

diametras 100-20/L360

123,29

149,18

UAB ,,Molėtų vanduo" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo perskaičiuotos paslaugų kainos

Pavadinimas

Patvirtinta kaina

Taikytina (mokėtina) kaina įvertinus subsidiją

be PVM

su PVM

be PVM

su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos vartotojams, perkantiems šias paslaugas  bute 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, iš to skaičiaus:

3,52 Eur/m3

4,26  Eur/m3

3,44 Eur/m3

4,16 Eur/m3

Geriamo vandens tiekimo

1,28 Eur/m3

1,55 Eur/m3

1,20 Eur/m3

1,45 Eur/m3

Nuotekų tvarkymo, iš to skaičiaus

2,24 Eur/m3

2,71 Eur/m3

2,24 Eur/m3

2,71 Eur/m3

Nuotekų surinkimo

0,71 Eur/m3

0,86 Eur/m3

0,71 Eur/m3

0,86 Eur/m3

Nuotekų valymo

1,24 Eur/m3

1,50 Eur/m3

1,24 Eur/m3

1,50 Eur/m3

Nuotekų dumblo tvarkymo

0,29 Eur/m3

0,35 Eur/m3

0,29 Eur/m3

0,35 Eur/m3

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos  kaina (Pardavimo kaina butui per mėnesį)

1,61Eur

1,95 Eur

1,61 Eur

1,95 Eur

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos,kaina vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, (Pardavimo kaina butui per mėnesį)

0,75 Eur

0,91 Eur

0,75 Eur

0,91 Eur

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos vartotojams, perkantiems šias paslaugas individualių gyvenamų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, iš to skaičiaus:

3,28 Eur/m3

3,97 Eur/m3

3,20 Eur/m3

3,87 Eur/m3

Geriamo vandens tiekimo

1,20 Eur/m3

1,45 Eur/m3

1,12 Eur/m3

1,35 Eur/m3

Nuotekų tvarkymo, iš to skaičiaus

2,08 Eur/m3

2,52 Eur/m3

2,08 Eur/m3

2,52 Eur/m3

Nuotekų surinkimo

0,66 Eur/m3

0,80 Eur/m3

0,66 Eur/m3

0,80 Eur/m3

Nuotekų valymo

1,15 Eur/m3

1,39 Eur/m3

1,15 Eur/m3

1,39 Eur/m3

Nuotekų dumblo tvarkymo

0,27 Eur/m3

0,33 Eur/m3

0,27 Eur/m3

0,33 Eur/m3

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos,kaina (Pardavimo kaina apskaitos prietaisui per mėnesį)

1,15 Eur

1,39 Eur

1,15 Eur

1,39 Eur

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, (Pardavimo kaina namui per mėnesį)

0,53 Eur

0,64 Eur

0,53 Eur

0,64 Eur

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamajį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, iš to skaičiaus:

3,28 Eur/m3

3,97 Eur/m3

3,20 Eur/m3

3,87 Eur/m3

Geriamo vandens tiekimo

1,20 Eur/m3

1,45 Eur/m3

1,12 Eur/m3

1,35 Eur/m3

Nuotekų tvarkymo,iš to skaičiaus

2,08 Eur/m3

2,52 Eur/m3

2,08 Eur/m3

2,52 Eur/m3

Nuotekų surinkimo

0,66 Eur/m3

0,80 Eur/m3

0,66 Eur/m3

0,80 Eur/m3

Nuotekų valymo

1,15 Eur/m3

1,39 Eur/m3

1,15 Eur/m3

1,39 Eur/m3

Nuotekų dumblo tvarkymo

0,27 Eur/m3

0,33 Eur/m3

0,27 Eur/m3

0,33 Eur/m3

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, kaina (Pardavimo kaina namui per mėnesį)

9,30 Eur

11,25 Eur

9,30 Eur

11,25 Eur

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, iš to skaičiaus:

3,37 Eur/m3

4,08 Eur/m3

3,29 Eur/m3

3,98 Eur/m3

Geriamo vandens tiekimo

1,29 Eur/m3

1,56 Eur/m3

1,21 Eur/m3

1,46 Eur/m3

Nuotekų tvarkymo, iš to skaičiaus

2,08 Eur/m3

2,52 Eur/m3

2,08 Eur/m3

2,52 Eur/m3

Nuotekų surinkimo

0,66 Eur/m3

0,80 Eur/m3

0,66 Eur/m3

0,80 Eur/m3

Nuotekų valymo

1,15 Eur/m3

1,39 Eur/m3

1,15 Eur/m3

1,39 Eur/m3

Nuotekų dumblo tvarkymo

0,27 Eur/m3

0,33 Eur/m3

0,27 Eur/m3

0,33 Eur/m3

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams (įmonėms) apskaitos prietaisui per mėnesį, kuri diferencijuota pagal apskaitos prietaiso skersmenį, iš to skaičiaus:

3,49 Eur

4,22 Eur

3,49 Eur

4,22Eur

Ø 15

2,72 Eur

3,29 Eur

2,72 Eur

3,29 Eur

Ø 20

2,86 Eur

3,46 Eur

2,86 Eur

3,46 Eur

Ø 25

4,43 Eur

5,36 Eur

4,43 Eur

5,36 Eur

Ø 32

5,30 Eur

6,41 Eur

5,30 Eur

6,41 Eur

Ø 40

9,88 Eur

11,95 Eur

9,88 Eur

11,95 Eur

 

 

 

 

 

Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina (transportavimo paslauga, be nuotekų tvarkymo kainos ) – 5,49 Eur/m3 (su PVM – 6,64 Eur/m3); 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatytos Vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020-04-20 sprendimu Nr.B1-84    „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinių kainų nustatymo ir subsidijavimo“  .  Perskaičiuotos atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos lieka galioti tos pačios , kurios buvo nustatytos vadovaujantis  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019-04-18 Nr. O3E - 107    nutarimu ,,Dėl UAB ,,Molėtų vanduo” perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo “  ir UAB ,,Molėtų vanduo’’ Direktoriaus 2019-04-23 d. Nr. V – 8 įsakymu ,,Dėl UAB ,,Molėtų vanduo’’ vidutinės atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos abonentams diferencijavimo principų ir diferencijuotų atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų abonentams perskaičiuotų  bazinių kainų nustatymo’’
Prašome iki 2020-06-01 deklaruoti skaitiklių rodmenis ir atsiskaityti galiojančiomis kainomis.

Naujos kainos įsigalios ir bus pradėtos taikyti nuo 2020 m. birželio mėn. 01 d.

Daugiau informacijos tel.:8383 52864 ,( spausti 2) , 860770280 , www.moletuvanduo.lt

UAB ,,Molėtų vanduo’’ administracija
 

Vandens ir nuotekų kaina nuo 2019.06.01

UAB ,,Molėtų vanduo" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo perskaičiuotos paslaugų kainos

Pavadinimas 

be PVM       

su PVM     

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos vartotojams, perkantiems šias paslaugas  bute 

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, iš to skaičiaus:

3,44 Eur/m3 

4,16 Eur/m3

   

Geriamo vandens tiekimo

1,20 Eur/m3

1,45 Eur/m3

   

Nuotekų tvarkymo, iš to skaičiaus

2,24 Eur/m3

2,71Eur/m3

   

Nuotekų surinkimo

0,70Eur/m3

0,85Eur/m3

 

 

Nuotekų valymo

1,26 Eur/m3

1,52 Eur/m3

 

 

Nuotekų dumblo tvarkymo

0,28 Eur/m3

0,34 Eur/m3

 

 

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos  kaina (Pardavimo kaina butui per mėnesį)

1,61 Eur

1,95 Eur

   

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos,kaina vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, (Pardavimo kaina butui per mėnesį)

0,75 Eur

0,91 Eur

   

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos vartotojams, perkantiems šias paslaugas individualių gyvenamų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, iš to skaičiaus:

3,20 Eur/m3

3,87 Eur/m3

   

Geriamo vandens tiekimo

1,12 Eur/m3

1,35 Eur/m3

   

Nuotekų tvarkymo, iš to skaičiaus

2,08 Eur/m3

2,52 Eur/m3

   

Nuotekų surinkimo

0,65 Eur/m3

0,79 Eur/m3

 

 

Nuotekų valymo

1,17 Eur/m3

1,42 Eur/m3

 

 

Nuotekų dumblo tvarkymo

0,26 Eur/m3

0,31 Eur/m3

 

 

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos,kaina (Pardavimo kaina apskaitos prietaisui per mėnesį)

1,15 Eur

1,39 Eur

   

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, (Pardavimo kaina namui per mėnesį)

0,53 Eur

0,64 Eur

   

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamajį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, iš to skaičiaus:

3,20 Eur/m3

3,87 Eur/m3

   

Geriamo vandens tiekimo

1,12 Eur/m3

1,35 Eur/m3

   

Nuotekų tvarkymo,iš to skaičiaus

2,08 Eur/m3

2,52 Eur/m3

   

Nuotekų surinkimo

0,65 Eur/m3

0,79 Eur/m3

 

 

Nuotekų valymo

1,17 Eur/m3

1,42 Eur/m3

 

 

Nuotekų dumblo tvarkymo

0,26 Eur/m3

0,31 Eur/m3

 

 

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, kaina (Pardavimo kaina namui per mėnesį)

9,30 Eur

11,25 Eur

   

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams

   

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, iš to skaičiaus:

3,29 Eur/m3

3,98 Eur/m3

   

Geriamo vandens tiekimo

1,21 Eur/m3

1,46 Eur/m3

   

Nuotekų tvarkymo, iš to skaičiaus

2,08 Eur/m3

2,52 Eur/m3

   

Nuotekų surinkimo

0,65 Eur/m3

0,79 Eur/m3

 

 

Nuotekų valymo

1,17 Eur/m3

1,42 Eur/m3

 

 

Nuotekų dumblo tvarkymo

0,26 Eur/m3

0,31 Eur/m3

 

 

 

   

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams (įmonėms) apskaitos prietaisui per mėnesį, kuri diferencijuota pagal apskaitos prietaiso skersmenį, iš to skaičiaus:

3,49 Eur

4,22 Eur

   

Ø 15

2,72 Eur

3,29 Eur

   

Ø 20

2,86 Eur

3,46 Eur

   

Ø 25

4,43 Eur

5,36 Eur

   

Ø 32

5,30 Eur

6,41 Eur

   

Ø 40

9,88  Eur

11,95 Eur

   
           

Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina (transportavimo paslauga, be nuotekų tvarkymo kainos ) – 5,24 Eur/m3 (su PVM – 6,34 Eur/m3); 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatytos Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019-04-18 Nr. O3E - 107    nutarimu ,,Dėl UAB ,,Molėtų vanduo” perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo “  ir UAB ,,Molėtų vanduo’’ Direktoriaus 2019-04-23 d. Nr. V – 8 įsakymu ,,Dėl UAB ,,Molėtų vanduo’’ vidutinės atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos abonentams diferencijavimo principų ir diferencijuotų atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų abonentams perskaičiuotų  bazinių kainų nustatymo’’

Prašome iki 2019-06-01 deklaruoti skaitiklių rodmenis ir atsiskaityti galiojančiomis kainomis.

Naujos kainos įsigalios ir bus pradėtos taikyti nuo 2019 m. birželio mėn. 01 d.

Daugiau informacijos tel.: 52864 ,( spausti 2) , 865556755 , www.moletuvanduo.lt

UAB ,,Molėtų vanduo’’ administracija

 

Vandens ir nuotekų kaina nuo 2018.05.01

UAB ,,Molėtų vanduo" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos

Pavadinimas 

be PVM       

su PVM     

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos vartotojams, perkantiems šias paslaugas  bute 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, iš to skaičiaus:

3,29 Eur/m3 

3,98 Eur/m3

Geriamo vandens tiekimo

1,11 Eur/m3

1,34 Eur/m3

Nuotekų tvarkymo, iš to skaičiaus

2,18 Eur/m3

2,64 Eur/m3

Nuotekų surinkimo

0,69 Eur/m3

0,83 Eur/m3

Nuotekų valymo

1,22 Eur/m3

1,48 Eur/m3

Nuotekų dumblo tvarkymo

0,27 Eur/m3

0,33 Eur/m3

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos  kaina (Pardavimo kaina butui per mėnesį)

1,51 Eur

1,83 Eur

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos,kaina vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, (Pardavimo kaina butui per mėnesį)

0,70 Eur

0,85 Eur

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos vartotojams, perkantiems šias paslaugas individualių gyvenamų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, iš to skaičiaus:

3,05 Eur/m3

3,69 Eur/m3

Geriamo vandens tiekimo

1,03 Eur/m3

1,25 Eur/m3

Nuotekų tvarkymo, iš to skaičiaus

2,02 Eur/m3

2,44 Eur/m3

Nuotekų surinkimo

0,64 Eur/m3

0,77 Eur/m3

Nuotekų valymo

1,13 Eur/m3

1,37 Eur/m3

Nuotekų dumblo tvarkymo

0,25 Eur/m3

0,30 Eur/m3

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos,kaina (Pardavimo kaina apskaitos prietaisui per mėnesį)

1,08 Eur

1,31 Eur

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, (Pardavimo kaina namui per mėnesį)

0,50 Eur

0,61 Eur

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamajį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, iš to skaičiaus:

3,05 Eur/m3

3,69 Eur/m3

Geriamo vandens tiekimo

1,03 Eur/m3

1,25 Eur/m3

Nuotekų tvarkymo,iš to skaičiaus

2,02 Eur/m3

2,44 Eur/m3

Nuotekų surinkimo

0,64 Eur/m3

0,77 Eur/m3

Nuotekų valymo

1,13 Eur/m3

1,37 Eur/m3

Nuotekų dumblo tvarkymo

0,25 Eur/m3

0,30 Eur/m3

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, kaina (Pardavimo kaina namui per mėnesį)

8,70 Eur

10,53 Eur

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, iš to skaičiaus:

3,14 Eur/m3

3,80 Eur/m3

Geriamo vandens tiekimo

1,12 Eur/m3

1,36 Eur/m3

Nuotekų tvarkymo, iš to skaičiaus

2,02 Eur/m3

2,44 Eur/m3

Nuotekų surinkimo

0,64 Eur/m3

0,77 Eur/m3

Nuotekų valymo

1,13 Eur/m3

1,37 Eur/m3

Nuotekų dumblo tvarkymo

0,25 Eur/m3

0,30 Eur/m3

 

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams (įmonėms) apskaitos prietaisui per mėnesį, kuri diferencijuota pagal apskaitos prietaiso skersmenį, iš to skaičiaus:

3,27 Eur

3.96 Eur

Ø 15

2,51 Eur

3,04 Eur

Ø 20

2,70 Eur

3,27 Eur

Ø 25

4,13 Eur

5,00 Eur

Ø 32

4,96 Eur

6,00 Eur

Ø 40

8,68  Eur

10,50 Eur

Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina (transportavimo paslauga, be nuotekų tvarkymo kainos ) – 5,49 Eur/m3 (su PVM – 6,64 Eur/m3); 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatytos Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018-03-22 Nr. O3E - 081     nutarimu ,,Dėl UAB ,,Molėtų vanduo’’ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo’’ ir UAB ,,Molėtų vanduo’’ Direktoriaus 2018-03-23 d. Nr. V – 6 įsakymu ,,Dėl UAB ,,Molėtų vanduo’’ vidutinės atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos abonentams diferencijavimo principų ir diferencijuotų atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų abonentams bazinių kainų nustatymo’’

Kas yra atsiskaitomoji apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina (pardavimo kaina)?
   Atsiskaitomoji apskaitos prietaisų  priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina (pardavimo kainą (vadinamą abonementiniu mokesčiu)) sudaro geriamojo vandens apskaitos prietaisų įrengimo, keitimo, remonto, techninės priežiūros, metrologinės patikros, sąskaitų parengimo ir pateikimo, su pardavimo veikla susijęs darbo užmokestis, transporto bei kitos būtinosios su pardavimu susijusios sąnaudos. Šios sąnaudos yra išskirtos iš 1 m³ geriamojo vandens tiekimo kainos ir nepriklauso nuo suvartoto geriamojo vandens kiekio.Atsiskaitomoji apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina ( pardavimo kaina (abonementinis mokestis)) mokamas kiekvieną mėnesį nepriklausomai nuo suvartoto geriamojo vandens kiekio (vartotojams ir abonentams).

Prašome iki 2018-05-01 deklaruoti skaitiklių rodmenis ir atsiskaityti galiojančiomis kainomis.

Naujos kainos įsigalios ir bus pradėtos taikyti nuo 2018 m. gegužės mėn. 01 d.

Daugiau informacijos tel.: 8 383 52864 ,  www.moletuvanduo.lt

UAB ,,Molėtų vanduo’’ administracija
 

 

Papildoma informacija