Informacija UAB ,, Molėtų vanduo‘‘ darbuotojams

 

Pradedami vykdyti rinkimai į UAB ,,Molėtų vanduo‘‘ Darbo tarybą.

 

Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti kandidatą į Darbo tarybą užpildydamas Pasiūlymo formą (pridedama) ir gavęs sutikimą darbuotojo būti renkamas į Darbo tarybą. Pasiūlymus pristatyti rinkimų komisijos sekretorei Daliai Bareikienei iki 2018 m. sausio 30 d.                                                                               

 

Darbo tarybos rinkimai vyks 2018 m vasario 14 d. nuo 8.00 val. iki 12.00 val.

 

 Vieta -  Pardavimų plėtros vadybininko kabinetas, Vilniaus g.2A,Molėtai

 

Jei kils klausimų, prašome kreiptis į Darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininką Juozą Kerpę tel.: 8 607 70280 arba elektroniniu paštu

 

Papildoma informacija