INFORMACIJA

                  UAB ,,Molėtų vanduo’’parengė investicinį projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (II etapas)“, kurio tikslas „Suteikti galimybes Molėtų miesto gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Molėtų mieste ir rajone“.

Investicinio projekto veiklos:

  ●               Naujų vandens tinklų (M. Apeikytės, Tiesos, Dariaus ir Girėno, Amatų, Žaliosios gatvėse,      Medžiotojų skersgatvyje) ir nuotekų tinklų (Kauno, M. Apeikytės, Tiesos, Dariaus ir Girėno, Amatų, Žaliosios gatvėse, Medžiotojų skersgatvyje) tiesimas, Molėtų mieste;

                 Nuotekų tinklų rekonstravimas M. Apeikytės gatvėje, Molėtų miete;

                 Esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų inventorizacija (atliekant kadastrinius šių tinklų matavimus bei teisinę registraciją) Molėtų mieste ir rajone;

 Projekto rezultatai:

●                   Prie nuotekų tinklų prijungtų individualių namų skaičius – 67;

●                 Prie vandentiekio tinklų prijungtų individualių namų skaičius – 20;

●          Naujai nutiestų nuotekų tinklų ilgis apie 2,21 km (iš jų 1,95 km savitakinių ir 0,26 km. slėginių);

●                 Rekonstruotų nuotekų tinklų ilgis  apie 0,107 km.;

●                 Naujai nutiestų vandentiekio tinklų ilgis apie 1,08 km.;

●                 Planuojamas inventorizuoti  vandentiekio ir nuotekų tinklų ilgis apie 124 km (104 km vandentiekio tinklų, 20 km nuotekų tinklų).

Projekto rezultatuose yra nurodomas preliminarus tinklų ilgis, kuris suprojektavus ir pastačius tinklus bei inventorizavus, gali keistis.

Projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (II etapas)“ numatoma įgyvendinti kartu su partneriu – Molėtų rajono savivaldybe.

Projektas yra strategiškai svarbus pareiškėjui ir partneriui. Įmonei įgyvendinus projektą bus tiekiamas kokybiškas vanduo gyventojams bei bus sudarytos sąlygos viešai naudotis centralizuota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga.

 

 

                                                                                                                                                                             UAB ,,Molėtų vanduo’’ administracija

 

Papildoma informacija