INVESTICIJOS

                Molėtų rajono savivaldybės taryba 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. B1-80 pritarė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „ Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone ( Inturkėje (Pakrovų km.), Giedraičiuose , Alantoje) įgyvendinimui. Numatoma rekonstruoti nuotekų valyklas Inturkėje ir Alantoje bei rekonstruoti ir naujai statyti vandentiekio ir nuotekų tinklus su nuotekų siurblinėmis Giedraičiuose.

                  Projektas įtrauktas į 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „ Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014-91, kuris 2016 metų birželio 8 d. buvo patvirtintas Utenos regiono plėtros tarybos įsakymu Nr. 51/7S-17. Šiame sąraše numatyta preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 1614992,00 Eur., iš jų ES struktūrinių fondų lėšos -1066332,00 ir UAB „Molėtų vanduo“ lėšos – 548660,00 Eur. Pareiškėjas UAB „Molėtų vanduo“.

Papildoma informacija