„Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę.“

Projekto pavadinimas: Neries baseino investicinės programos 1 etapo (Zarasų, Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių savivaldybėse) projektas Nr. 2005/LT/16/C/PE/001.

Įgyvendinančioji institucija: Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (už visą projektų grupę).

Europos Bendrijų komisijos sprendimo data ir Nr.: Briuselis, 08-XII-2005, K(2005) 5296

Komisijos sprendimas: „Dėl paramos iš sanglaudos fondo skyrimo Neries baseino investicinės programos 1 etapo (Zarasų, Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių savivaldybėse) projektui Lietuvos Respublikoje CCI 2005/LT/16/C/PE/001“.

Projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/001 grupė apima investicijas į vandens tiekimo, vandens gerinimo, nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių plėtrą bei renovaciją aštuoniose savivaldybėse, esančioms Neries upės baseino teritorijoje. Investicijos turi tiesioginį poveikį apie 230.037 gyventojų Zarasų, Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų ir Švenčionių savivaldybėse.        

Projekto tikslai:

 1. Papildomai prie centralizuotų vandentiekio tinklų prijungti 2.915 žmones ir tokiu būdu iki 2010 metų pagerinti vidutinį gyventojų prisijungimo procentą nuo 84 proc. iki 91 proc.;
 2. Papildomai prie centralizuotų nuotekų tinklų prijungti 4.587 žmones ir tokiu būdu iki 2010 metų pagerinti vidutinį gyventojų prisijungimo procentą nuo 75 proc. iki 85 proc.;
 3. Vandens suvartojimą iki 2020 metų padidinti nuo dabar esančių 83 iki maždaug 120 litrų žmogui per dieną;
 4. Išleistų nuotekų kiekį iki 2020 metų padidinti nuo dabar esančių vidutiniškai 72 iki maždaug 110 litrų žmogui per dieną;
 5. Iki 2020 metų sumažinti nuotekų infiltracijos lygį nuo 36 proc. iki 17 proc.;
 6. Iki 2020 metų sumažinti vandens nuostolio lygį nuo 27  proc. iki 10  proc.;
 7. Pastatyti antrą vandens gerinimo įrenginį Širvintose ir pagerinti esamus Visagino, Molėtų, Ukmergės ir Širvintų vandens gerinimo įrenginius, kad būtų užtikrintas geležies šalinimas, kai geležies koncentracijos vandenyje viršija nacionalinius ir ES rekomenduojamus maksimalius lygius;

Projekto rezultatai:
Projekto „Neries baseino investicinės programos I etapas“ įgyvendinimo metu buvo sudaryta:

 1. 19 rangos sutarčių;
 2. 4 paslaugų sutartys.
 3. Pastatyti vieni nuotekų valymo įrenginiai
 4. Pastatyti vieni vandens gerinimo įrenginiai
 5. Renovuoti šeši nuotekų valymo įrenginiai
 6. Renovuoti keturi vandens gerinimo įrenginiai
 7. Nutiesta 91,443 km naujų nuotekų tinklų
 8. Nutiesta 57,385 km naujų vandentiekio tinklų
 9. Rekonstruota 9,245 km nuotekų tinklų
 10. Rekonstruota 3,772 km vandentiekio tinklų
 11. Įrengtos 34 nuotekų siurblinės
 12. Renovuota 15 nuotekų siurblinių
 13. Pastatytos dvi naujos vandens saugyklos
 14. Renovuotos septynios vandens saugyklos
 15. Pastatyta viena vandentiekio siurblinė

Iš jų Molėtų  mieste  :
1. Nutiesta 1,662 km.naujų vandentiekio tinklų
2. Nutiesta 8,4 km. naujų nuotekų tinklų.
3. Rekonstruota1,377 km. vandentiekio tinklų
4. Rekonstruota 0,129 km nuotekų tinklų
5.Pastatytos 3 naujos nuotekų siurblinės
6. Renovuota 3 esamos nuotekų siurblinės.
5. Renovuotos 2 vandens saugyklos
6. Rekonstruota antrojo kėlimo vandens siurblinė ir vandens gerinimo įrenginiai
Projekto įgyvendinimo terminai:
Projekto pradžia: 2005 m. spalio 12 d.
Projekto pabaiga: pratęsta iki 2011 m. gruodžio 31 d.
Projekto lėšos: Šiam „Neries baseino investicinės programos I etapas“ projektui iš viso skirta 129 742 412,80 Lt (be PVM) (44.340.000 EUR): Europos Sąjungos Sanglaudos fondas teikė 80%, likusi sumos dalis – 20% – Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos. Lentelėje pateikiamas preliminarus bendrųjų tinkamų išlaidų pasiskirstymas savivaldybėse:


Projektas

Iš viso (EUR)*:

Zarasų projektas

2.803.000,00

Visagino projektas

6.124.000,00

Utenos projektas

12.041.000,00

Ignalinos projektas

1.142.000,00

Molėtų projektas

1.661.000,00

Ukmergės projektas

5.501.000,00

Širvintos projektas

5.190.000,00

Švenčionių projektas

3.114.000,00

* Į kiekvieną išlaidų komponentą įtraukiamos visuomenės informavimo priemonės.

Projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.

 

Papildoma informacija