1. Įmonės valdymo struktūra patvirtinta UAB "Molėtų vanduo" direktoriaus                             2022 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr.V43  

 

  

2. UAB "Molėtų vanduo" pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją apie asmenį , siekiantį eiti arba einantį pareigas

 

 

 

Papildoma informacija