UAB “Molėtų vanduo“

Darbuotojų vid. mėn. darbo užmokestis (bruto)

Metai

Suma

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Eurais

545   657  735  749 1226 1330 1439
               

Papildoma informacija