Nustatytas vidutinis Molėtų r. savivaldybės teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekis

Nuo 2017 m. vasario 1 d. 

Jeigu dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 989 „Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas“  (TAR, 2015-09-21, Nr. 14023) nustatytą tvarką.

Vidutinis Molėtų savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis yra 1,60 m3 gyventojui per mėnesį.

Abonentai, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį padauginus iš koeficiento 2.

Papildoma informacija