GERIAMOJO VANDENS IR NUOTEKŲ PASLAUGŲ KAINOS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu ir kitais norminiais teisės aktais, Molėtų  rajono savivaldybės taryba 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. B1-151 nustatė  UAB „Molėtų vanduo“ paslaugų kainas nuo 2015m sausio 1d.:

Eil

Nr

Paslaugos pavadinimas

Kaina be PVM,

Kaina su PVM

1 Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams: 2,20 Eur/m³ 2,66 Eur/m³ 9,18 Lt/m³
1.1 Vandens tiekimas; 0,85 Eur/m³ 1,03 Eur/m³ 3,56 Lt/m³
1.2 Nuotekų surinkimas; 0,48 Eur/m³ 0,58 Eur/m³ 2,00 Lt/m³
1.3 Nuotekų valymas. 0,87 Eur/m³ 1,05 Eur/m³ 3,63 Lt/m³
2 Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas abonentams ir  vartotojams  atsiskaitantiems daugiabučio įvade: 2,17 Eur/m³ 2,63 Eur/m³ 9,08 Lt/m³
2.1 Vandens tiekimas; 0,84 Eur/m³ 1,02 Eur/m³ 3,52 Lt/m³
2.2 Nuotekų surinkimas; 0,47 Eur/m³ 0,57 Eur/m³ 1,97 Lt/m³
2.3 Nuotekų valymas. 0,86 Eur/m³ 1,04 Eur/m³ 3,59 Lt/m³
3 Pardavimo  kaina  vartotojams , kuriems vanduo  apskaitomas daugiabučio namo  bute:
3.1 kai apsk. prietaisas tiekėjo; 1,29 Eur/ butui/mėn 1,56 Eur/ butui/mėn 5,39 Lt/ butui/mėn
3.2 kai apsk. prietaisas ne tiekėjo. 0,78 Eur/  butui/mėn 0,94 Eur/ butui/mėn 3,25 Lt/butui/mėn
4 Pardavimo  kaina  vartotojams, kuriems  vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade. 3,11 Eur/  apskaitos prietaisui /mėn 3,76 Eur/  apskaitos prietaisui /mėn 12,98 Lt /apskaitos prietaisui/ mėn
5 Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo  apskaitomas pagal prie individualaus namo įvado esančio skaitiklio parodymus :
5.1  kai apskaitos prietaisas  tiekėjo; 1,17 Eur/ namui/mėn 1,42 Eur/ namui/mėn 4,90 Lt/ namui/mėn
5.2

 kai nėra centralizuoto nuotekų

surinkimo;

0,67 Eur/  namui/mėn 0,81 Eur/ namui/mėn 2,80 Lt/ namui/mėn
5.3  kai apskaitos prietaisas  ne tiekėjo. 0,61 Eur/ namui/mėn 0,74 Eur/ namui/mėn 2,56 Lt/namui/mėn
6 Pardavimo kaina abonentams 2,13 Eur/  apskaitos prietaisui/mėn. 2,58 Eur/  apskaitos prietaisui/mėn.  8,91 Lt/ apskaitos prietaisui/mėn.
7 Nuotekų surinkimas ascenizacinėmis  mašinomis 3,81 Eur/m³ 4,61 Eur/m³ 15,92 Lt/m³

Papildoma informacija