INVESTICIJOS

                Molėtų rajono savivaldybės taryba 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. B1-80 pritarė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „ Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone ( Inturkėje (Pakrovų km.), Giedraičiuose , Alantoje) įgyvendinimui. Numatoma rekonstruoti nuotekų valyklas Inturkėje ir Alantoje bei rekonstruoti ir naujai statyti vandentiekio ir nuotekų tinklus su nuotekų siurblinėmis Giedraičiuose.

                  Projektas įtrauktas į 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „ Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014-91, kuris 2016 metų birželio 8 d. buvo patvirtintas Utenos regiono plėtros tarybos įsakymu Nr. 51/7S-17. Šiame sąraše numatyta preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 1614992,00 Eur., iš jų ES struktūrinių fondų lėšos -1066332,00 ir UAB „Molėtų vanduo“ lėšos – 548660,00 Eur. Pareiškėjas UAB „Molėtų vanduo“.

Projekto Nr. VP3-3.1 AM-01-V-02-054

„Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Molėtų rajone (Naujasodyje, Giedraičiuose)“ įgyvendinimas

Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondo Sanglaudos skatinimo veiksmų programą

 

Šiuo metu Molėtų rajone įgyvendinamas 2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos projektas „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Molėtų rajone (Naujasodyje, Giedraičiuose)“. 2010-12-10 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Molėtų vanduo“ pasirašė projekto  ,, Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Molėtų rajone (Naujasodyje, Giedraičiuose)“ administravimo ir finansavimo sutartį. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu -  Molėtų rajono savivaldybės administracija. Remiantis šia sutartimi projektui įgyvendinti skirta  Europos Sąjungos fondų lėšų -  2.304.520,00 Lt, projekto vykdytojo arba partnerio lėšų - 135.560,00 Lt, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto - 271.120,00 Lt.

Skaityti daugiau...

 

„Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę.“

Projekto pavadinimas: Neries baseino investicinės programos 1 etapo (Zarasų, Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių savivaldybėse) projektas Nr. 2005/LT/16/C/PE/001.

Įgyvendinančioji institucija: Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (už visą projektų grupę).

Europos Bendrijų komisijos sprendimo data ir Nr.: Briuselis, 08-XII-2005, K(2005) 5296

Skaityti daugiau...

Papildoma informacija